Auteursrecht op inrichting van een website
10 december 2015

In een recente zaak heeft de rechter zich uitgesproken of er sprake was van inbreuk op auteursrechten op inrichting van een website. In deze zaak ging het om een echtpaar, waarbij de vrouw een eenmanszaak heeft voor het verhandelen van bronzen beelden en sculpturen o.a. middels een website. Het bedrijf staat op naam van de vrouw, de vrouw doet de verkoop en de man de boekhouding.

Het huwelijk wordt op enig moment door partijen ontbonden en er wordt een echtscheidingsconvenant overeengekomen. In het convenant wordt bepaald, dat er geen verdeling van de waarde van de webwinkel plaatsvindt, maar dat de man in ruil daarvoor de gehele inboedel toekomt.

De vrouw komt er echter daarna achter, dat de man een webwinkel in bronzen beelden is begonnen, waarbij afbeeldingen en teksten gelijkend zijn aan die van de website van de vrouw.

Stellingen van partijen

De vrouw stelt bij de rechter, dat er sprake is van inbreuk op haar auteursrechten van de teksten bij de foto’s en de inrichting van de website. De man stelt, dat hij inderdaad het frame van de website met de teksten en foto’s heeft overgenomen van de website van de vrouw. Volgens hem is er echter geen sprake van inbreuk van auteursrechten, nu de lay-out van de website door partijen destijds is gekocht bij een derde partij, de foto’s worden gestuurd door de leveranciers van de bronzen beelden en dat ook deels geldt voor de teksten. En bij de teksten gaat het volgens hem om algemene beschrijvingen, die hij samen met de vrouw heeft bedacht. De vrouw stelt, dat het frame inderdaad is gekocht bij een derde partij, maar dat er wel degelijk sprake is van een eigen inrichting en dat een deel van de foto’s door haar zijn gemaakt. Dit laatste wordt uiteindelijk niet door de man betwist.

Auteursrechtelijk beschermd werk

De rechter beoordeelt of er sprake is van een werk in auteursrechtelijke zin, waarbij hij kijkt of de vorm het resultaat is van creatieve keuzes van de maker.

Met betrekking tot de foto’s, stelt de rechter, dat deze worden gekwalificeerd als auteursrechtelijk beschermde werken. De man pleegt inbreuk, omdat niet meer wordt betwist, dat een deel van de foto’s door de vrouw zijn gemaakt.

Inzake de teksten stelt de rechter vast, dat de teksten ook kunnen worden gekwalificeerd als werken in auteursrechtelijke zin, nu er creatieve keuzes zijn gemaakt bij de rangschikking van de woorden.

Daarnaast stelt de rechter, dat de inrichting van de website als geheel tevens valt te kwalificeren als een auteursrechtelijk beschermd werk. Ondanks dat er sprake is van een bij een derde partij ingekocht frame, heeft de vrouw creatieve keuzes gemaakt bij de nadere inrichting van de website.

De maker van het auteursrechtelijk beschermde werk

De rechter gaat er van uit, dat partijen destijds de website gezamenlijk hebben opgesteld en de teksten hebben bedacht en dat er sprake is van een gemeenschappelijk werk. Het werk mag daardoor niet zonder toestemming van de andere partij worden geëxploiteerd. Nu de man tijdens de zitting niet meer heeft betwist, dat de foto’s voor een deel door de vrouw zijn gemaakt en nu de vrouw kan worden gekwalificeerd als medemaker van de teksten en van de inrichting van de website als geheel, was het de man niet toegestaan om de website te kopiëren zonder toestemming van de vrouw.

Oneerlijke concurrentie en echtscheidingsconvenant

De vrouw had tevens nog aangegeven, dat de man stelselmatig klanten heeft benaderd waarbij hij gebruik heeft gemaakt van het adressenbestand van de vrouw. De man stelt dat er geen relatie of concurrentiebeding in het echtscheidingsconvenant is afgesproken. De rechter stelt tevens vast dat er geen dergelijk beding letterlijk in het convenant staat. Het wel of niet stelselmatig benaderen van de klanten wordt niet tijdens de zitting vastgesteld. Hij stelt echter wel vast dat, omdat er geen verdeling van de waarde van de webwinkel is afgesproken in ruil voor de gehele inboedel voor de man, de vrouw er van uit mocht gaan dat de man geen concurrerende werkzaamheden zou beginnen. Toch stelt de rechter voorts vast dat, omdat het convenant inmiddels twee jaar geleden is overeengekomen, het de man inmiddels niet langer verboden kan worden om deze concurrerende werkzaamheden te ondernemen.

Uiteindelijk beveelt de rechter onmiddellijke staking van inbreuk van de auteursrechten van de vrouw en inzage in de facturen van de man.

Wilt u dit soort scenario’s voorkomen of wilt u meer weten over auteursrecht, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen