IT-recht

Het IT-recht strekt zich uit over alle klassieke rechtsgebieden. Informatietechnologie heeft bijvoorbeeld invloed op civiel recht (digitaal sluiten van overeenkomsten), bestuursrecht (privacyrecht en informatievrijheid) en strafrecht (computercriminaliteit). Het is een uitdaging gebleken om dat wat mogelijk is door IT, goed te reguleren met bestaande regelgeving. De wetgever en rechtspraak zijn daarom op verschillende terreinen bijgesprongen, al blijven zij behoorlijk achter op de technologische ontwikkelingen.

Het IT-recht is nieuw en dynamisch en eist constant bijhouden van juridische én technologische ontwikkelingen. De IT-Jurist heeft deze kennis in huis en onderhoudt deze. Waar de wetgever en rechtspraak achterblijven, hebben IT-leveranciers en hun afnemers zelf de plicht om hun juridische situatie op orde te krijgen. De IT-Jurist biedt daarbij ondersteuning op maat.

Wat kunnen we voor u doen

De IT-Jurist heeft jarenlange ervaring met het opstellen en beoordelen van IT-contracten. Het gaat om het juridisch instrumentarium van hard- en softwareleveranciers, hostingproviders, cloudleveranciers, webwinkels, internetbedrijven en hun klanten. Wij helpen u met het opstellen van algemene en inkoopvoorwaarden, software- SaaS- en cloudovereenkomsten, resellerovereenkomsten, Service Level Agreements (SLA’s), privacyverklaringen, arbeidscontracten, non-disclosure agreements (NDA’s) en continuïteitsregelingen (escrow).

Interessante blogs & kennisbank