Intellectueel eigendom (IE)

Intellectueel Eigendom (IE) is de verzamelnaam voor verschillende rechten die aan mensen worden toegekend wanneer zij een uitvinding doen of uitvoering geven aan een idee. Voorbeelden zijn het octrooirecht, het auteursrecht, en het merkenrecht. Het belangrijkste kenmerk van deze rechten is dat zij de vrijheid om werk van anderen (voor eigen profijt) te gebruiken, beperken. De inhoud van de rechten is bepaald in verschillende wetten.

Sommige IE-rechten worden verkregen door toekenning (merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, kwekersrecht), andere worden automatisch verkregen door de totstandbrenging van een werk (auteursrecht, chipsrecht, databankenrecht, handelsnaamrecht). Daarnaast is het intellectuele eigendomsrecht constant in beweging, en komt er frequent nieuwe regelgeving bij.

Wat kunnen we voor u doen

De IT-Jurist ondersteunt u bij het vastleggen en exploiteren van uw intellectuele eigendom. Daarbij gaat om vragen als: hoe toon ik aan dat ik eigenaar ben van een werk? Hoe bescherm ik mijn rechten tegen het faillissement van mijn onderneming? Wat kan ik doen tegen de partij die zonder toestemming van mijn databank gebruik maakt? Hoe exploiteer ik in samenwerking met resellers mijn software, zonder dat zij mij beconcurreren? Hoe houd ik mijn bedrijfsgeheimen en know-how voor mijzelf? Kan ik optreden tegen partijen die met 3D-printers kopieën maken van mijn werk en deze verhandelen? De IT-Jurist ondersteunt u graag bij het beantwoorden van die vragen.

Wij bieden daarnaast compliancy audits aan op het gebied van open source. Wanneer u open source toepast bij de ontwikkeling van software, kunt u te maken krijgen met een oerwoud aan verplichtingen met betrekking tot uw software. De IT-Jurist brengt deze verplichtingen in kaart aan de hand van de open source licenties die van toepassing zijn, en controleert vervolgens of u aan die verplichtingen voldoet.

Interessante blogs & kennisbank