Checklist overdragen van software
14 april 2022

Het overdragen van software lijkt relatief eenvoudig. Het uitgangspunt is dat je op grond van de Auteurswet de auteursrechten op de software via een ondertekende akte kan overdragen aan iemand anders. Een door beide partijen ondertekend A4-tje is daarom al voldoende om aan die eis te voldoen.

Wat wordt er overgedragen?

In de praktijk wordt helaas vaak vergeten dat je ook duidelijk moet zijn over wát je nu precies overdraagt. Is dat het volledige auteursrecht of alleen een gedeelte (bijvoorbeeld het recht om licenties te verkopen)? En zit het alleen op een bepaalde versie of ook op toekomstige versies? En zijn er nog meer rechten verbonden aan de software, buiten de auteursrechten? Moeten die dan ook overgedragen worden of blijven die achter bij de overdragende partij? Het is dus noodzakelijk dat bij een overdracht duidelijk gespecificeerd is wat nu eigenlijk wordt overgedragen.

Checklist basisvragen overdragen van software

Er zijn veel meer relevante vragen te bedenken en te beantwoorden dan hierboven geschetst, voordat je software overdraagt. Het is in ieder geval noodzakelijk om van tevoren te inventariseren wat je wilt en kunt overdragen. Hieronder zetten we een aantal vragen op een rij in de vorm van een korte checklist. Let op, deze checklist is slechts bedoeld voor het beantwoorden van enkele basisvragen die spelen bij een overdracht van software. 

 • Wie draagt over aan wie?
 • Is degene die overdraagt wel bevoegd om over te dragen?
 • Wat wordt er overgedragen (alleen de broncode of ook documentatie en/of domeinen)?
 • Wordt het auteursrecht overgedragen of enkel een gebruiksrecht?
 • Gaat het om standaard software of maatwerk software?
 • Is er sprake van Open Source-onderdelen?
 • Wat wordt er juist niet overgedragen of wat wil je niet overdragen?
 • Wordt de software ook feitelijk overgedragen? Zo ja, hoe?
 • Welke versie wordt overgedragen?
 • Hoe wordt er (onafhankelijk) bepaald of de versie bruikbaar en volledig is?
 • Wat zijn de financiële voorwaarden van de overdracht?
 • Wanneer wordt er betaald? Is het wellicht beter om de betaling via een onafhankelijke derde te laten verlopen?
 • Blijven er nog afspraken bestaan tussen de partijen na de overdracht? (Bijvoorbeeld een opdracht tot verdere ontwikkeling en onderhoud?)

Advies of hulp nodig?

Roept dit (nog meer) vragen op? Lees meer over hoe en wanneer auteursrechten op software overgedragen kunnen worden. Wil je software overdragen en wil je hulp bij het bepalen van de overdracht en het goed vastleggen hiervan? Wij zijn experts op het gebied van overdragen van software en IE-rechten. Bel of mail ons dan snel via 050 534 45 74 of info@it-jurist.nl.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen