De casus Tom Kabinet
20 januari 2015

Op 20 januari 2015 heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten dat Tom Kabinet in beginsel een website exploiteert, waarop legale e-books worden doorverkocht. Echter worden er ook via dezelfde website illegaal verkregen e-books doorverkocht. Daarom oordeelt de rechter, dat de website offline moet.

Wat was de feitelijke situatie?

Via de website www.tomkabinet.nl kunnen particulieren “tweedehands” e-books kopen en verkopen. De aanbieder kan de e-books uploaden naar de website en moet daarbij verklaren dat hij de e-books van zijn eigen computer, tablet, smartphone of e-reader verwijdert. De kopie kan nog worden teruggehaald door de aanbieder totdat deze verkocht is. De koper kan deze e-books kopen en indien hij betaald heeft voor eigen gebruik downloaden. Tom Kabinet maakt een hashcode van de combinatie verkoper – e-book. Dit doet hij om te voorkomen dat hetzelfde e-book door de verkoper nogmaals wordt aangeboden. Daarnaast voegt hij een watermerk toe aan de e-books, zodat deze kunnen worden achterhaald indien deze illegaal worden verspreid.

Er zijn een aantal uitgevers, die in kort geding hebben geëist, dat Tom Kabinet geen e-books mag doorverkopen via de website. Volgens de uitgevers maakt Tom Kabinet inbreuk op auteursrechten en handelt Tom Kabinet onrechtmatig door het aanbieden van deze dienst.

Uitspraak gerechtshof

Het gerechtshof heeft net als de kort geding rechter geoordeeld, dat een verbod om via deze website legale e-books te verhandelen niet in een kort geding procedure kan worden toegewezen. In deze casus is verwezen naar het UsedSoft arrest, waarin het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat een tegen betaling verleende licentie in het kader waarvan een computerprogramma mag worden gedownload die onbeperkt in tijd mag worden gebruikt, als een verkoop van de desbetreffende kopie van het computerprogramma moet worden aangemerkt. Doorverkoop daarvan is toegestaan, indien de eerste verkrijger zijn eigen kopie van de programmatuur onbruikbaar maakt. Het gerechtshof heeft in deze casus besloten, dat in een bodemprocedure moet worden aangetoond of de UsedSoft-leer op deze casus van toepassing is. Het betreft in deze casus namelijk e-books, en niet computerprogrammatuur.

Wel verbiedt het gerechtshof Tom Kabinet om de website te exploiteren waarop illegaal gedownloade e-books worden doorverkocht. Volgens het gerechtshof is het aannemelijk dat ook illegaal gedownloade e-books via deze website worden doorverkocht en kan Tom Kabinet niet voldoende aantonen, dat hij de doorverkoop van illegaal gedownloade e-books kan bestrijden. De website zal dan in eerste instantie offline moeten. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen