Gebonden aan algemene voorwaarden: een voorbeeld
9 juli 2024

In de algemene voorwaarden staan de basisafspraken tussen een onderneming en zijn klant. Zo worden er afspraken gemaakt over de leveringstermijn, betalingstermijnen, garanties en aansprakelijkheden. Het is dus erg belangrijk om te weten wanneer andermans voorwaarden van toepassing zijn. Aangezien het aanbieden en accepteren van algemene voorwaarden relatief eenvoudig is – zie onze vorige blog – ben je er soms sneller dan je denkt aan gebonden. Hoe snel dat kan zijn, zullen we zien aan de hand van een recente uitspraak van de rechter.

In de zaak voor de rechtbank Rotterdam ging het om een geschil tussen een detacheringsbureau en een bedrijf. De feiten zijn als volgt. Op 25 mei heeft een werknemer van de detacheerder zich per e-mail voorgesteld bij het bedrijf. Een paar dagen later, op 31 mei, heeft het bedrijf aan de detacheerder per e-mail verzocht om met de werknemer een kennismakingsgesprek in te plannen. Nog op dezelfde dag stuurde het detacheringsbureau een bevestigingsmail inclusief de volgende tekst:

Hierbij wil ik aan u nogmaals bevestigen dat u met het accepteren van bovenstaand kennismakingsgesprek tevens akkoord gaat met onze dienstverlening en de algemene voorwaarden van [de detacheerder] waarbij het u of aan uw organisatie gelieerde partijen niet is toegestaan om zonder tussenkomst van [de detacheerder] een directe dienstbetrekking aan te gaan met de aangeboden kandidaat zoals omschreven in de betreffende algemene voorwaarden.

In de mail stond ook een link naar de algemene voorwaarden (waarin het relatiebeding inclusief boete was opgenomen). Op deze bevestigingsmail heeft het bedrijf gereageerd. Op 2 en 8 juni vonden twee kennismakingsgesprekken plaats tussen het bedrijf en de werknemer; het detacheringsbureau was hierbij aanwezig. Het bedrijf heeft op 13 juni laten weten niet verder te willen gaan met de werknemer en nog op dezelfde dag heeft het detacheringsbedrijf de betrokken werknemer ontslag aangezegd. Deze werknemer is daarna bij een zusteronderneming van het bedrijf gaan werken.

Het detacheringsbureau stelt dat het bedrijf hiermee het relatiebeding uit de algemene voorwaarden heeft overtreden en vordert onder andere een boete. Het bedrijf zegt daarentegen dat er helemaal geen overeenkomst tot stand is gekomen en dat de algemene voorwaarden en daarmee het relatiebeding niet van toepassing zijn.

Is er een overeenkomst tot stand gekomen?

Omdat er sprake was van aanbod, aanvaarding en de feitelijke uitvoering van de afspraken, was er een overeenkomst tot stand gekomen, aldus de rechter. De e-mail van 31 mei met het voorstel voor een kennismakingsgesprek moest namelijk door het bedrijf begrepen worden als een aanbod tot het aangaan van een (detacherings)overeenkomst. Het feit dat de werknemer voor een gesprek werd uitgenodigd, kon door het detacheringsbureau gezien worden als de aanvaarding van haar aanbod. Het feit dat de gesprekken daadwerkelijk hebben plaatsgevonden, wijst er verder op dat uitvoering is gegeven aan de afspraken.

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (art. 6:217 lid 1 BW). Voor de vraag of er sprake is van een aanbod en van aanvaarding, moet je kijken naar de verklaringen van de partijen en welke betekenis de partijen hieraan redelijkerwijs mochten toekennen (art. 3:33 – 3:35 BW). Het maakt verder niet uit in welke vorm een verklaring is gegeven (schriftelijk, mondeling, per e-mail) en een verklaring kan bovendien bestaan uit één of meerdere handelingen (art. 3:37 lid 1 BW).

Toen vaststond dat een overeenkomst tot stand is gekomen, keek de rechter of het bedrijf de redelijke mogelijkheid heeft gehad om de algemene voorwaarden in te zien. Aangezien het detacheringsbureau een dienstverlener is, mocht zij haar algemene voorwaarden elektronisch toegankelijk maken. Dit heeft het detacheringsbureau gedaan via de link in de mail van 31 mei. Op basis hiervan oordeelde de rechter dat de algemene voorwaarden op de juiste wijze ter hand gesteld zijn en dat het bedrijf gebonden was dus aan de voorwaarden (inclusief het relatiebeding).

De bovenstaande zaak laat zien hoe snel sprake is van een overeenkomst waardoor je gebonden bent aan andermans algemene voorwaarden en hoe gemakkelijk van rechtmatige terhandstelling van zulke voorwaarden sprake is. Nu wil dit niet zeggen dat je door elk positief antwoord op een aanbod zomaar een overeenkomst bent aangegaan en gebonden bent aan algemene voorwaarden: bij een detacheringsrelatie is het kennismakingsgesprek met de (potentieel) gedetacheerde natuurlijk een veel belangrijker onderdeel dan bij bijvoorbeeld een kennismakingsgesprek met een marketingkantoor, websiteontwikkelaar of advieskantoor.

Advies of hulp nodig?

Heb je nog geen algemene voorwaarden en wil je deze graag opstellen? Ben je benieuwd of jouw algemene voorwaarden juridisch gezien juist zijn of twijfel je of jouw voorwaarden op het juiste moment van toepassing zijn? Onze juristen van De IT-Jurist kunnen je hiermee helpen en hierover adviseren. Neem gerust vrijblijvend contact op om jouw algemene voorwaarden te beoordelen, te wijzigen of op te stellen.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen