Google Spain Arrest – Ook onder huidige wetgeving een ‘recht om vergeten te worden’
14 juli 2014

Veel besproken onderwerp van de aankomende Europese Privacyverordening, is het ‘recht om vergeten te worden’. Dit recht houdt in dat de verwerker van persoonsgegevens op verzoek van de betrokkene moet stoppen met het verwerken van de persoonsgegevens en deze moet verwijderen. Het Europese Hof van Justitie (HvJ) heeft in het Google Spain arrest (link) bevestigd, dat dat recht ook bestaat onder de huidige privacyrichtlijn (95/46/EG).

In de zaak ging het om een Spaanse man, waarvan de bekendmaking uit 1998 van de veiling van zijn huis in verband met socialezekerheidschulden het eerste zoekresultaat was als op zijn naam werd gegoogeld. De man eiste van Google dat deze zoekresultaten niet meer werden getoond. Google gaf geen gehoor aan dit verzoek, en daarom wendde de man zich tot de rechter. Uiteindelijk is de kwestie voorgelegd aan het HvJ.

Het HvJ oordeelt dat de activiteiten van een zoekmachine als Google (doorzoeken, indexeren, cachen en ter beschikkingstellen van op het internet geplaatste persoonsgegevens) aangemerkt moeten worden als verwerken in de zin van de privacyrichtlijn. Dit betekent voor Google dat het verwerken van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag moet hebben en dat Google een eigen verantwoordelijkheid heeft ten aanzien van het beoordelen van een verwijderingsverzoek. Dat verzoek mag worden gedaan op grond van de privacyrichtlijn.

Google moet met andere woorden een eigen afweging maken tussen de privacybelangen van een betrokkene en de informatie- en nieuwswaarde van zoekresultaten die zijn persoonsgegevens bevatten. Google moet overgaan tot verwijdering als de informatie “gelet op het geheel van de omstandigheden van het onderhavige geval, ontoereikend, niet of niet meer ter zake dienend of bovenmatig is ten aanzien van het doel van de betrokken verwerking door de exploitant van de zoekmachine”. Het gaat dus om een beoordelingsplicht: Google is niet verplicht om alle verzoeken te honoreren. Daarbij maakt het niet uit of de informatie op het moment van publicatie rechtmatig of onrechtmatig openbaar is gemaakt.

Deze uitspraak gaat daarmee behoorlijk ver. Google heeft inmiddels de mogelijkheid gelanceerd om een verzoek in te dienen tot verwijdering (link), waarvan al duizenden keren gebruik zou zijn gemaakt.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen