Het recht op overdraagbaarheid van gegevens
2 februari 2017

De Europese Privacyverordening introduceert bij haar inwerkingtreding in 2018 een nieuw recht: het recht op overdraagbaarheid van gegevens, ook wel het recht op dataportabiliteit. Doel van dit recht is om de betrokkene meer controle te geven over zijn of haar persoonsgegevens. Hoe ziet dat recht er nou precies uit?

Volgens artikel 20 van de Europese Privacyverordening heeft de betrokkene het recht zijn persoonsgegevens, die hij aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, in een:

  • gestructureerde;
  • gangbare, en;
  • machineleesbare vorm te verkrijgen.

De betrokkene heeft het recht om deze persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de eerste verantwoordelijke, indien:

  • de verwerking berust op toestemming op grond van artikel 6 lid 1 sub a of artikel 9 lid 2 sub a of op een overeenkomst op grond van artikel 6 lid 1 sub b;
  • de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

De betrokkene heeft bij de uitoefening van dit recht, voorts het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere verantwoordelijke worden doorgezonden. Dit recht geldt overigens niet voor de verwerking, die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, dat aan een verantwoordelijke is verleend.

Volgens de overwegingen van de Europese Privacyverordening moeten de verantwoordelijken ertoe te worden aangemoedigd interoperabele formaten te ontwikkelen die gegevensoverdraagbaarheid mogelijk maken. Dit heeft dus nogal wat gevolgen voor organisaties, die verantwoordelijke zijn. Zij zullen hun organisatie, hun processen en de gebruikte technieken zo moeten inrichten, om te kunnen voldoen aan dit recht van betrokkenen.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft ter ondersteuning zogenaamde richtlijnen gepubliceerd. Deze treft u hier.

Het is dus van belang, wanneer u verantwoordelijke bent, om te inventariseren, welke impact dit in 2018 voor uw organisatie gaat hebben. Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen