Hoe werkt de WBSO voor IT-bedrijven?
10 juni 2016

Wij begeleiden met enkele regelmaat klanten, die gebruik maken van de WBSO-regeling. WBSO staat voor de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk en houdt in dat de financiële lasten voor bedrijven op dit gebied kunnen worden verlaagd. De loonkosten en overige kosten voor speur- en ontwikkelingswerk worden verlaagd, doordat het WBSO-voordeel te verrekenen is via de belastingaangifte (bv. minder loonheffing). Welke werkzaamheden komen in aanmerking voor de WBSO?

Onderstaand volgt een overzicht van S&O werkzaamheden welke binnen een IT-onderneming vallen onder de definitie van de WBSO-regeling. In het kader van IT-bedrijven wordt hier gefocust op het onderdeel programmatuur- of productontwikkeling.

Technische productontwikkeling

Betreft hierbij de ontwikkeling van een voor uw onderneming “technisch nieuw” (onderdeel van) product, productieproces of programmatuur.

Hiertoe behoren activiteiten, zoals:

 • Planning van technische S&O-werkzaamheden;
 • Technisch overleg binnen uw onderneming;
 • Technische literatuurstudie;
 • Technisch overleg dat binnen EU-landen plaatsvindt;
 • Plan van Eisen formuleren;
 • Ontwerpschetsen opstellen;
 • Prototypeontwikkeling tot moment dat een prototype zonder gebruikswaarde gereed is;
 • Niet-reguliere software engineering gericht op het oplossen van technische knelpunten;
 • Technische testwerkzaamheden.

Softwareontwikkeling

 • Ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur;
 • Ontwikkeling van nieuwe algoritmen, datastructuren, methodieken, tools. Hierbij is de ontwikkeling van de voor u technisch nieuwe software van belang;
 • Wiskundige modellen die aan de programmatuur / software ten grondslag liggen;
 • Integratie van bestaande componenten in nieuwe toepassingen, MITS uw onderneming de daaraan ten grondslag liggende software heeft ontwikkeld;
 • Ontwikkeling technische nieuwe principes, methodes of technieken;
 • Set of Requirements, Technisch ontwerp, Technische testing, prototype-testing.

Bij software oplossingen kunt u denken aan:

 • Platformontwikkeling;
 • Library;
 • API (Application Programming Interface);
 • Software koppelingen, met name bij plug ins;
 • Module;
 • mappen van sleutelvelden;
 • tree-gebaseerde datastructuur;
 • validatiealgoritmiek;
 • automatische messaging.

GEEN S&O-werkzaamheden (ALGEMEEN):

 • Reisuren;
 • Marktonderzoek;
 • Organisatorische en administratieve werkzaamheden;
 • Financiële en economische planning;
 • Geen PUUR routinematige werkzaamheden;
 • Werkzaamheden zónder technische risico’s.

GEEN S&O-WERKZAAMHEDEN (PROGRAMMATUUR):

 • Functioneel ontwerp;
 • Beschrijving van modellen, géén formulering van algoritmen;
 • Implementatie van programmatuur óf toepassen van programmatuur (BOUW);
 • Front-end design/ Look & Feel (zonder technische uitdaging);
 • Functionele en externe testing;
 • Eenvoudige koppelingen;
 • Schermen ontwikkelen;
 • Data modelleren;
 • SQL scripts bouwen.

TECHNISCH NIEUW:

Hetgeen wat u gaat ontwikkelen is technisch nieuw voor uw onderneming. Uw eigen technisch kunnen en uw technische kennis vormen hierbij de maatstaf. In het project bevindt zich een onderzoekscomponent of er is sprake van technische onzekerheden /risico’s omtrent het bereiken van het resultaat.

(Bron: www.dsig.nl)

Conclusie

Heeft u reeds een WBSO-traject lopen, maar wilt u meer informatie over bijvoorbeeld de mogelijkheden van het overdragen van intellectuele eigendomsrechten, neem dan gerust contact met ons op. Indien u meer wilt weten over subsidies, neemt u dan bijvoorbeeld eens een kijkje op www.dsig.nl en https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen.

Tags

 

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen