In hoeverre mag je software kopiëren?
5 januari 2015

In eerste instantie mag software niet zomaar gekopieerd worden. Er is namelijk sprake van auteursrecht op software en de gebruiksrechten voor de gebruiker zijn vaak geregeld in de licentieovereenkomst. Zonder toestemming van de auteursrechthebbende mag je de software niet zomaar kopiëren, maar er zijn echter een aantal wettelijke uitzonderingen.

Een ervan werd aangehaald in de casus Delta Lloyd – Actuate (https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2014:7005). Delta Lloyd is licentienemer van de software van softwareleverancier Actuate. In de licentieovereenkomst heeft de auteursrechthebbende Actuate een gebruiksrecht verleend op 1 exemplaar van de software aan Delta Lloyd. Delta Lloyd had echter de software gekopieerd naar zijn test- en acceptatieserver om te checken of de software compatibel kon worden gemaakt met nieuwe besturingssystemen. Delta Lloyd meldt dit keurig aan Actuate. Actuate maakt daar echter bezwaar tegen en stelt dat Delta Lloyd een extra licentie moet afnemen voor de extra kopie van de software. Delta Lloyd weigert een extra licentiefee te betalen. Actuate beroept zich tevens op het feit, dat in het licentiecontract met Delta Lloyd een verbod op kopiëren staat.

De rechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van 1 licentierecht in het overeengekomen licentiecontract tussen Delta Lloyd en Actuate. De rechter oordeelt vervolgens echter, dat Delta Lloyd geen extra licentiefee hoeft te betalen voor de extra kopie. De rechter verwijst naar artikel 45j van de Auteurswet:

“Tenzij anders is overeengekomen, wordt niet als inbreuk op het auteursrecht op een werk als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder 12°, beschouwd de verveelvoudiging, vervaardigd door de rechtmatige verkrijger van een exemplaar van eerder genoemd werk, die noodzakelijk is voor het met dat werk beoogde gebruik. De verveelvoudiging, als bedoeld in de eerste zin, die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden.”

Omdat Actuate niet had betwist, dat Delta Lloyd de software had gekopieerd om te checken of deze compatibel was voor nieuwe besturingssystemen, oordeelt de rechter, dat er geen sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk. De genoemde verbodsbepaling in het contract acht de rechter niet geldig, vanwege de uitzondering in de zin van artikel 45j van de Auteurswet, welke een dwingend rechtelijke bepaling is.

Hieruit blijkt, dat het bij het opstellen van licentiecontracten van groot belang is, om rekening te houden met de wet en jurisprudentie. Heeft u vragen over deze casus, of wilt u hulp bij het opstellen van uw licenties, neem dan contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen