Mag je de toegang tot een app ontzeggen als app-ontwikkelaar?
12 oktober 2015

In een recente casus is maar weer eens gebleken, dat het essentieel is om duidelijke schriftelijke afspraken te maken indien je een app laat ontwikkelen door een derde partij. In de zaak ging het om een conflict tussen een au pair bemiddelingsbureau, Triple C, die een app-ontwikkelaar, Else, inzet voor de ontwikkeling van een app, die au pairs in contact met elkaar kan brengen en tevens een social netwerk biedt voor au pairs. Triple C wilde ook een functionaliteit in de app, waarbij er informatie aan au pairs gezonden kon worden over culture uitjes en dergelijke.

Partijen spreken, door middel van een getekende offerte, een fixed fee vooraf af en daarnaast een maandelijkse fee voor de beschikbaarheid van de au pair-app vanaf de Androidstore en de Appstore. De app wordt in gebruik genomen.

Op enig moment ontstaat er tussen partijen een geschil over een SLA, dat de app-ontwikkelaar in verschillende varianten aan Triple C heeft aangeboden. Partijen bereiken geen overeenstemming over de inhoud van het SLA. Triple C weigert ondertekening van het SLA, omdat het maandbedrag na ondertekening 5 keer zoveel wordt en dat de app ook mag worden gebruikt door Else voor commerciële doeleinden, wat juist niet de bedoeling was van Triple C. De app-ontwikkelaar Triple C ontzegt daarop de toegang tot het dashboard van de app.

De voorzieningenrechter oordeelt echter, dat Else Triple C niet op deze manier kan dwingen om een SLA te tekenen, waarvan van te voren niet duidelijk was dat deze getekend diende te worden. De rechter oordeelt dan ook dat Triple C weer toegang moet krijgen tot het dashboard van de app. Tevens stelt de rechter, dat de app-ontwikkelaar de app niet oneigenlijk mag gebruiken en niet mag gebruiken voor het sturen van berichten van commerciële derde partijen aan de au pairs.

Wilt u dit soort situaties voorkomen, maak dan duidelijke schriftelijke afspraken met uw leverancier, wij kijken graag met u mee.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen