NDA – regel de bescherming van je idee en bedrijfsgeheim
28 augustus 2014

Wat te doen als je een gouden idee of know-how hebt en je hier geld mee wilt gaan verdienen? Hoe zorg je er voor dat je de informatie kunt voorleggen aan investeerders of andere geïnteresseerden, zonder dat deze er op eigen houtje mee aan de haal gaan? Regel het goed met een non-disclosure agreement (NDA).

Ideeën

Ideeën zijn vrij. Het intellectuele eigendomsrecht kent geen bescherming van ideeën. Voor de verkrijging van een octrooi, auteursrecht of merk moet er meer zijn dan een idee. Het concept moet worden uitgewerkt. Dat geldt voor een idee voor een boek, televisieformat of filmscript.

Het registreren van een idee zorgt er niet voor dat je het beschermt of dat je een intellectueel eigendomsrecht krijgt. Een depot bij de notaris of het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom heeft wat dat betreft geen zin. Wel kun je daarmee bewijzen dat je een idee eerder had dan een ander. Maar ook al lukt dat, dan vormt bewijs geen gereedschap om tegen het gebruik van het idee door die ander op te treden.

Om een idee toch exclusief te houden, kun je het beste gebruik maken van een non-disclosure agreement (NDA). Dit is een “geheimhoudingsovereenkomst” waarin je afspreekt dat je (bijvoorbeeld met een potentiële investeerder) je idee gaat bespreken, maar dat het besprokene door de tegenpartij geheim moet worden gehouden en niet mag worden gebruikt. Een NDA geeft de grenzen aan voor de ontvanger van de informatie. In hoeverre mag hij het idee intern verspreiden? Wat gebeurt er als het idee toch wordt gelekt?

Bedrijfsgeheimen

Voor bedrijfsgeheimen geldt hetzelfde als voor ideeën: ze vormen in beginsel geen intellectueel eigendom. Om ze te exploiteren – wat alleen lukt door exclusiviteit – kan een NDA worden gebruikt. In het NDA kan worden afgesproken dat de ontvangende partij de informatie bijvoorbeeld mag gebruiken ter verbetering van zijn productieproces, maar deze niet aan derden mag verkopen. Ook kan worden afgesproken dat wijzigingen van het bedrijfsgeheim ter beschikking moeten worden gesteld aan de verstrekker. Belangrijk is dat het verstrekte bedrijfsgeheim goed wordt omschreven in het NDA.

Overigens is er vanuit Europa aandacht voor de waarde van een bedrijfsgeheim. In november 2013 heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan voor een Richtlijn voor de bescherming van know-how en bedrijfsgeheimen. De richtlijn gaat de verschillende nationale wetgeving rond bedrijfsgeheimen harmoniseren en geeft bescherming tegen diefstal en misbruik van de informatie. Een NDA blijft ondanks de komende richtlijn van belang: een bedrijfsgeheim valt alleen onder de richtlijn als het nog niet openbaar gemaakt is.

Wilt u advies bij het exploiteren van uw idee of bedrijfsgeheim of bij het opstellen van een NDA? De IT-Jurist helpt u graag.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen