Onderhoud en doorontwikkeling van software: ontstaat er nieuw auteursrecht?
7 augustus 2014

In zijn arrest van 27 mei 2014 in de zaak Datapartners International tegen Ifunds, heeft het Gerechtshof Amsterdam duidelijkheid gegeven over het auteursrecht op nieuwe versies van een computerprogramma. Dit arrest benadrukt eens te meer dat softwareontwikkelaars actief hun intellectueel eigendom moeten bewaken.

Datapartners, een dochter van Datapartners International (hierna: DPI) is gefailleerd. De curator verkoopt de auteursrechten op het computerprogramma “FundraisingCRM” aan Ifunds. Het computerprogramma was echter de opvolger van het programma Progress, dat mede door DPI was ontwikkeld. DPI claimt daarom de auteursrechten op FundraisingCRM te hebben. Ifunds spreekt dit tegen.

Het Hof oordeelt dat Datapartners voor het faillissement rechthebbende was op FundraisingCRM en dat de curator daarom gerechtigd was om de auteursrechten aan Ifunds over te dragen. Doordat het programma een nieuwe naam heeft gekregen, er een nieuw logo werd gebruikt en bovenal nieuwe functionaliteiten aan het programma zijn toegevoegd door Datapartners, is er door de wijziging van Progress een programma met een oorspronkelijk karakter ontstaan.

Met andere woorden: door de aanpassing, onderhoud en doorontwikkeling van een computerprogramma kan een werk ontstaan waarop een afzonderlijk auteursrecht rust. Het Hof oordeelt dat daarvoor nodig is dat de bewerkingen omvangrijk genoeg zijn. Dat verschilt van geval tot geval. Het herstellen van een eenvoudige bug is in het algemeen geen grote bewerking. Het toevoegen van nieuwe functionaliteiten bijvoorbeeld, kan dat wel zijn.

Voor softwaremakers die de ontwikkeling laten plaatvinden binnen een andere rechtspersoon dan de rechtspersoon waar het intellectueel eigendom ligt, is het belangrijk dat zij ook de overdracht van de rechten op nieuwe versies met voldoende waarborgen inkleden. In tegenstelling tot het merendeel van de auteursrechtelijk beschermde werken, is een computerprogramma immers erg veranderlijk.

Er zijn verschillende oplossingen mogelijk. Allereerst kunnen in een akte naast de overdracht van de huidige rechten op een computerprogramma, ook de auteursrechten op nieuwe versies worden geregeld. Het is dan wel nodig dat die akte al voor in de toekomst voldoende duidelijk beschrijft welke auteursrechten dat zijn. Een andere oplossing is het overdragen van de auteursrechten op een nieuwe versie bij afzonderlijke akte. Deze akte wordt telkens opgemaakt en ondertekend zodra een nieuwe versie tot stand is gebracht. De IT-Jurist helpt u graag bij het veiligstellen van uw intellectueel eigendom en het inrichten van een passende procedure.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen