Software en continuïteit
21 oktober 2021

Of het nu gaat om de continuïteit van het gebruik van software of het leveren van software, software (maar ook IT) & Continuïteit zijn nauw met elkaar verbonden. Bij zowel de continuïteit in het gebruik als in de levering van software kan De IT-Jurist jou bijstaan met praktisch advies, concrete maatregelen en doeltreffende overeenkomsten.

IE-rechten borgen

Vaak krijgen we de vraag hoe nu het beste IE-rechten geborgd kunnen worden. IE-rechten zijn natuurlijk in veel gevallen de meest waardevolle bezittingen van een softwareleverancier. Wat als die IE-rechten niet goed geborgd zijn? Dan kan het zijn dat ze, in geval van een eigen continuïteitsprobleem binnen de organisatie of een (geclaimde) inbreuk op IE-rechten van derden, in de risicosfeer kunnen komen.

De IT-Jurist helpt je graag verder met het beschermen van deze waardevolle bezittingen. Denk hierbij aan de bekende IE-holding maar ook aan de juiste contractuele afspraken binnen de juridische structuur, het doeltreffend overdragen van IE-rechten, het maken van goede afspraken met resellers en het vastleggen van die IE-rechten bij onafhankelijke derden met het oog op een sterke bewijspositie.

Continuïteit in het gebruik van software

Het continu beschikbaar zijn van software en data is van groot belang voor iedere gebruiker. Niet uitsluitend voor de alledaagse bedrijfsvoering maar ook voor verplichtingen op grond van wet- en regelgeving. De ‘dagelijkse beschikbaarheid’ wordt vaak geregeld in SLA’s of licentieovereenkomsten.

De ‘duurzame beschikbaarheid’ wordt nog wel eens vergeten. En voor die verplichtingen op grond van wet- en regelgeving is dat misschien nog wel belangrijker dan de beschikbaarheid die in de SLA wordt vastgelegd. Denk hierbij aan de bruikbaarheid van de software en toegang tot de data, onafhankelijk van de leverancier. Wil of kan (door bijvoorbeeld faillissement) zo’n leverancier de software niet meer updaten of onderhouden met als gevolg dat jij daardoor niet meer jouw data kan bewerken, dan heb je al gauw een groot en onomkeerbaar probleem. Een goede SLA helpt je daar niet bij. Voor dat soort situaties moet je continuïteitsmaatregelen (escrow) nemen. Het borgen van de toegang tot de data, cruciale informatie over de software en beschikbaarheid van de broncode is daarbij cruciaal.

Event IT & Continuïteit

Op dinsdag 2 november 2021 is onze samenwerkingspartner de Software Borg Stichting, partner van een event dat zich richt op IT & Continuïteit. Zie voor meer informatie www.accountancyevent.com

Wil je weten wat we voor je kunnen betekenen, kijk dan op onze expertises IT-recht, Intellectueel Eigendom (IE) of privacy. Of neem direct contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen