Usedsoft-leer ook van toepassing in Nederland
29 april 2015

In een recente Nederlandse rechtszaak is gebleken, dat de Usedsoft-leer zeker ook van toepassing is voor Nederlandse afnemers.

Waar ging het Usedsoft-arrest ook alweer over?

In dit arrest bij het Europese Hof van Justitie (hierna: EHJ) ging het om de vraag of uitputting van het auteursrecht op software onder de huidige wetgeving mogelijk is bij doorverkoop van gebruikte software. Uitputting betekent kort gezegd dat de auteursrechthebbende zich niet kan verzetten tegen de verdere verspreiding van zijn werk, op het moment dat het eenmaal rechtmatig in Europa op de markt is gebracht. De regel is wat de handel in software betreft, neergelegd in artikel 4 lid 2 van de Europese Softwarerichtlijn. In deze zaak heeft het EHJ bepaald, dat software onder bepaalde voorwaarden mag worden doorverkocht aan derden, ook als de licentieovereenkomst die ruimte niet biedt.

De zaak Corporate Web Solutions – Vendorlink

In deze Nederlandse zaak deed een Nederlandse softwaregebruiker, X, zaken met een Canadese softwareleverancier, Corporate Web Solutions (hierna: CWS). X heeft zijn kopie van de software doorverkocht aan Vendorlink. In de licentieovereenkomst tussen X en CWS staat nadrukkelijk een verkoopverbod. Is de Usedsoft-leer van toepassing? De rechter geeft aan dat deze licentieovereenkomst kan worden aangemerkt als koopovereenkomst als bedoeld in het Weens Koopverdrag, waarvoor vereist is, dat het gebruiksrecht voor onbepaalde tijd is verstrekt, de volledige prijs bij aanvang is betaald en de software is geleverd (al of niet per download). Artikel 12b van de Auteurswet luidt vervolgens:

Indien een exemplaar van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst door of met toestemming van de maker of zijn rechtverkrijgende voor de eerste maal in een van de lidstaten van de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte in het verkeer is gebracht door eigendomsoverdracht, dan vormt het anderszins in het verkeer brengen van dat exemplaar, met uitzondering van verhuur en uitlening, geen inbreuk op het auteursrecht.

De rechter bepaalt dat richtlijnconforme uitleg van dit artikel in het licht van het Usedsoft-arrest met zich meebrengt, dat deze bepaling van dwingend recht is, en dat daarvan niet bij overeenkomst mag worden afgeweken.

Als softwareleverancier zit je niet te wachten op licentienemers, die de software doorverkoopt aan derden, zonder dat jij daar nog licentievergoedingen voor krijgt. Uit deze zaak blijkt dat het goed is om alle actuele jurisprudentie mee te wegen bij het opstellen van licentieovereenkomsten. Wij helpen u graag verder.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen