Verwijzing naar algemene voorwaarden op een website voldoende?
16 april 2015

In een recente rechtszaak voor de Rechtbank Oost-Brabant wordt het belang van de wettelijk verplichte ter hand stelling van algemene voorwaarden opnieuw bewezen. Want hoe bewijs je dat algemene voorwaarden online te vinden waren ten tijde van het sluiten van een overeenkomst?

Om algemene voorwaarden van toepassing te laten zijn op een overeenkomst, moeten ze 1. van toepassing verklaard worden en 2. ter hand gesteld worden. Die laatste eis is opgenomen in de wet omdat de partij bij de overeenkomst kennis moet hebben kunnen nemen van de algemene voorwaarden.

In de casus (link) tussen Quantaris en een afnemer doet de rechter uitspraak over de ter hand stelling van de door Quantaris gehanteerde Fenit-voorwaarden. In deze Fenit-voorwaarden staat namelijk een beperking van de aansprakelijkheid voor Quantaris. In een eerdere uitspraak heeft de rechter reeds aangenomen, dat Quantaris tekort is geschoten. De afnemer wil door hem geleden schade verhalen op Quantaris, maar Quantaris beroept zich op de aansprakelijkheidsbeperking uit de Fenit-voorwaarden. Afnemer stelt dat de Fenit-voorwaarden niet juridisch correct ter hand zijn gesteld. Quantaris stelt, dat de voorwaarden wel van toepassing zijn verklaard, door verwijzing naar de website.

De rechter heeft Quantaris de opdracht gegeven om te bewijzen dat de Fenit-voorwaarden inderdaad ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met afnemer op de website stonden. Quantaris probeert dit bewijs te leveren door het inbrengen van een aantal getuigenverklaringen, DNS-gegevens en (ongedateerde) schermafdrukken.

De rechter oordeelt echter, dat het ingebrachte bewijs niet voldoende is om aan te nemen, dat de Fenit-voorwaarden inderdaad tijdens het sluiten van de overeenkomst op de website van Quantaris stonden. De rechter stelt dan ook vast, dat het beroep van de afnemer op vernietiging van de algemene voorwaarden slaagt en dat de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing is. Quantaris wordt veroordeeld tot vergoeding van de geleden schade.

Het valt dus altijd aan te bevelen om algemene voorwaarden fysiek ter hand te stellen. Extra borging wordt verkregen door de wederpartij in de overeenkomst te laten verklaren dat hij de algemene voorwaarden heeft gelezen en dat deze akkoord is met de toepasselijkheid ervan.

Wilt u slechts verwijzen naar uw website, dan kunt u nog overwegen om gebruik te maken van de notariële aantoonbaarheidsservice van de IT-notaris. In deze service wordt o.a. door een notariële akte aangetoond, dat bepaalde documenten op een bepaald tijdstip op een website stonden. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen