Waarom en hoe software waarderen?
22 januari 2024

Software is onderdeel van elke moderne bedrijfsorganisatie. Dat kan als ‘asset’ zijn ten behoeve van een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering binnen een organisatie of als product/dienstverlening dat verkocht wordt aan anderen. Software wordt geschaard onder de vaste ‘immateriële’ activa. Dit maakt het voor veel partijen minder tastbaar, wordt vaak de waarde door accountants conservatief opgenomen in de boekhouding en is het moeilijker te waarderen. Waarom en hoe waardeer je dan software?

Waarom software waarderen?

Vaak is er de noodzaak om te komen tot een waarde van de software vanwege de volgende redenen:

 • het activeren op de balans (bijv. als bedrijfsmiddel);
 • het aantrekken van investeringen;
 • het vestigen van pandrecht;
 • het kopen of verkopen van software of een bedrijf (bijv. bij een overname);
 • of het oplossen van een conflictsituatie.

Hoe kom je dan tot een objectieve taxatie van de waarde van software?  

De waarde van software  

Bij het taxeren van software zijn er verschillende aspecten van invloed op de waarde van de software. Deze zijn onder te verdelen in:  

 1. Technische (kwaliteits)aspecten,  
 2. Juridische aspecten, en  
 3. Economische (commerciële) aspecten.  

De software dient beoordeeld te worden op deze drie aspecten voordat er een objectieve waarde aan gekoppeld kan worden.  

Technische aspecten van de waarde van software

De technische aspecten geven inzicht in de kwaliteit van de software. Er wordt onder andere gekeken naar broncode en de omvang daarvan, de complexiteit van de software, de hoeveelheid duplicatie binnen de broncode, en de architectuur van de software. Daarnaast wordt de ontwikkelomgeving geanalyseerd en bekeken hoe de software wordt aangeboden. Er vindt een volledige analyse plaats van de aanwezige informatie en documentatie. De technische aspecten geven namelijk aan hoe uniek de software is en of deze ‘makkelijk’ na te maken is. Dit is natuurlijk van invloed op de waarde; het weerspiegelt de hoeveelheid kennis en tijd die nodig is om de software opnieuw te maken. De ontwikkelkosten moeten in verhouding staan tot de geconstateerde technische kwaliteit. 

Juridische aspecten bij het taxeren van software

Bij de juridische analyse wordt gekeken naar de situatie ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten en in het bijzonder de auteursrechten. Er wordt onder meer gekeken naar wie de software heeft ontwikkeld, wat daarover contractueel is afgesproken en wat de invloed is van het gebruik van open source software. Twijfels over het IE-recht hebben een directe neerslag in de economische waarde van de software. Wat als iemand anders aanspraak maakt op het intellectuele eigendom?

Economische aspecten bij het waarderen van software

Bij de economische aspecten worden alle economische kenmerken van de software in beschouwing genomen. Hier kunnen en worden meerdere waarderingsmethodieken op los gelaten die onder meer kijken naar:  

 1. Kosten (historische kostprijs / vervangingswaarde); 
 2. Markt (multiples, voorbeelden uit de praktijk);
 3. Opbrengsten (bijv. middels netto contante waarde van opbrengsten).

Vooral bij de marktwaardering wordt gekeken naar de soort software en hoe deze wordt aangeboden. Zo zijn voor SaaS andere multiples en economische kenmerken van toepassing (zoals bijvoorbeeld ARR, MRR, NRR en LTV) dan bij on-premise software. 

De combinatie van bovenstaande analyses leidt tot een objectieve waardering van de software.  

Waarderingen door De IT-Jurist   

Bij waarderingen gedaan door De IT-Jurist wordt gewerkt conform het NVBI-protocol ‘Taxeren van Software’. Aan de waardering werkt een multidisciplinair team van technisch inspecteurs, juristen en economen. Immers, software is een bundeling van technische informatie, die bij exploitatie of verkoop veel juridische aspecten kent, dat economisch moet worden gewaardeerd. Omdat wij al deze disciplines in huis hebben, kunnen wij een waardering van een softwarepakket aanbieden voor  € 4.500,-. 

Advies of hulp nodig?

Onze experts staan klaar om je te helpen bij het taxeren van software. Met ons aan je zijde ben je zeker van een goede waardering van de software omdat technische, juridische en economische aspecten worden meegenomen. Laat de waarde van de software niet aan het toeval over – laat het waarderen met onze professionele begeleiding.

Heb jij vragen over het taxeren van software? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen