Wat u nodig heeft voor het succesvol exploiteren van uw software
31 oktober 2019

Voordat u kunt gaan beginnen met het exploiteren van uw software is het belangrijk dat u de eigendom van de broncode heeft. Om vervolgens de exploitatie succesvol te laten zijn vanuit dezelfde rechtspersoon als waarin de auteursrechten van de broncode zitten heeft u een aantal stukken nodig:

  • Licentieovereenkomst
  • Algemene voorwaarden

Aanvullend:

  • Overdrachtsakte
  • Exploitatieovereenkomst
  • Service level agreement
  • Verwerkersovereenkomst

Hieronder wordt ingegaan op het belang van correcte en volledige stukken:

Licentieovereenkomst

De kern van deze overeenkomst, die u aangaat met de gebruikers van de software, is feitelijk dat u toestemming geeft aan die gebruiker om voor een bepaalde periode gebruik te kunnen maken van de software. Belangrijk is dat hierbij de duur van de licentie en het eigendom van de software goed zijn geregeld.

Algemene voorwaarden

Als aanvulling op de licentieovereenkomst zijn algemene voorwaarden van belang om extra regelingen te treffen, bijvoorbeeld met betrekking tot aansprakelijkheid. Deze algemene voorwaarden vormen als het ware de basis van uw afspraken met gebruikers. Specifieke afspraken worden vervolgens in de licentieovereenkomst gemaakt.

Overdrachtsakte

Het kan voorkomen dat de auteursrechten elders liggen dan gewenst, bijvoorbeeld bij een externe ontwikkelaar of in een andere (eigen) vennootschap. Voor een rechtsgeldige overdracht van auteursrechten dient er een overdrachtsakte opgesteld worden. Dit is van noodzakelijk belang voor het juist kunnen en mogen exploiteren van software.

Exploitatieovereenkomst

Belangrijk indien de auteursrechten ergens anders liggen dan bij de werkmaatschappij. Is er bijvoorbeeld sprake van een IE-holding waarin de auteursrechten liggen, dan is een exploitatieovereenkomst tussen die holding en de werkmaatschappij het middel om ervoor te zorgen dat er door die werkmaatschappij rechtsgeldig licenties worden verstrekt. Van belang daarbij is dat de onderliggende verhoudingen juist geregeld zijn en dat de werkmaatschappij daadwerkelijk de software mag exploiteren. Zou die werkmaatschappij ook nog aan ontwikkeling van de software doen, dan is ook van belang dat de auteursrechten die daarmee ontstaan weer aan de holding worden overgedragen.

Service Level Agreement

De gebruiker van de software is doorgaans afhankelijk van zijn leverancier wat betreft onderhoud en ondersteuning. In een Service Level Agreement kunnen afspraken gemaakt worden over de te leveren ondersteuning (support), onderhoudsverplichtingen en het verstrekken van updates.

Verwerkersovereenkomst

Vaak worden er door de gebruikers persoonsgegevens verwerkt via de software. Indien er sprake is dat u persoonsgegevens verwerkt voor uw gebruikers, bent u in voorkomende gevallen ‘verwerker’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dient u een verwerkersovereenkomst aan te gaan met gebruikers. Andersom kan dit ook gelden, bijvoorbeeld wanneer u op uw beurt gegevens laat verwerken door een hostingpartij.

Voor al deze stukken kunt u terecht bij De IT-Jurist, neem gerust contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen