Werken volgens de agile methode: deadline of toch niet?
8 augustus 2022

Is een afgesproken deadline tussen een opdrachtgever en een ontwikkelaar voor de ontwikkeling van software of een app fataal?

Deadline alleen fataal met duidelijke afspraken

Een deadline is alleen fataal als je daar duidelijke afspraken over maakt! Want het is niet altijd duidelijk of de termijnen die partijen overeenkomen als fataal te beschouwen zijn en of bijvoorbeeld een overeenkomst beëindigd kan worden bij een overschrijding daarvan. Denk daarbij aan werken volgens de nu populaire agile methode.

Je dacht als opdrachtgever dat:

  • je een app liet ontwikkelen en die op een bepaalde datum gereed zou zijn;
  • je een deadline had afgesproken met de ontwikkelaar;
  • je bij herhaaldelijk uitstel van de oplevering nieuwe deadlines afsprak;
  • je bij het niet behalen van die deadlines het recht had om de overeenkomst te ontbinden;
  • je dan het door jou al betaalde bedrag en aanvullende schadevergoeding kon vorderen bij de ontwikkelaar, want je hebt immers schade geleden.

En dan blijkt het in een rechtszaak toch anders te verlopen dan je op voorhand dacht.

Ontwikkeling app overschrijdt deadline

In 2021 had een opdrachtgever er schoon genoeg van. De ontwikkeling van de app door de ontwikkelaar duurde naar zijn mening te lang. Althans, ze hadden toch een uiterste termijn afgesproken voor de oplevering van een correct werkende app? Deze termijn werd telkens uitgesteld en niet gehaald. De opdrachtgever schakelde daarom liever een andere partij in en beëindigde de overeenkomst met de huidige ontwikkelaar. De opdrachtgever vordert van de huidige ontwikkelaar terugbetaling van de betaalde bedragen, een aanvullende schadevergoeding voor extra gemaakte kosten en buitengerechtelijke incassokosten.

Samenwerken volgens de agile methode

De ontwikkelaar heeft een geheel andere mening. Er is geen sprake van een afgesproken fatale termijn. Daarmee is er dus geen recht op ontbinding van de overeenkomst, dus geen recht op schadevergoeding. De ontwikkelaar had slechts een inspanningsverplichting afgesproken. Bovendien is er samengewerkt volgens de Agile methode. In dat kader was er geen sprake van een van te voren vastgelegd eindresultaat. In plaats daarvan vordert de ontwikkelaar als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst het resterende bedrag van de aanneemsom dat opdrachtgever nog niet had betaald.

Rechter oordeelt over bestaan deadline

Partijen hebben van alles met elkaar afgesproken, maar een fatale termijn maakt daar geen onderdeel van uit. Met name vanwege de aard van de overeenkomst en de wijze waarop partijen met elkaar samenwerkten, volgens de Agile methode, is de tijdsplanning als streefdata bedoeld en zeker niet als fatale termijnen. Dat de opdrachtgever meende dat op een zekere datum de app ‘live’ kon gaan, is onvoldoende om te kunnen spreken van een fatale termijn.

Pech voor de opdrachtgever: geen recht op terugbetaling, evenmin op aanvullende schadevergoeding en buitengerechtelijke incassokosten. De eis van de ontwikkelaar wordt toegewezen. Deze heeft recht op het resterende bedrag van de aanneemsom dat de opdrachtgever nog niet heeft betaald.

Geen app en in overtreding

Ook al heeft de opdrachtgever niet haar correct werkende app ontvangen, alsnog moet ze het volledige bedrag betalen dat met de ontwikkelaar is afgesproken voor de ontwikkeling van de app. Want: de opdrachtgever had niet mogen stoppen met betalen. Immers  de ontwikkelaar was nog steeds bereid (en deed dat ook) om aan de app te werken en deze op te leveren. Oftewel, de opdrachtgever had de overeenkomst niet mogen ontbinden. Hij heeft ook nog  verhinderd dat de ontwikkelaar de app alsnog kon opleveren. Dubbel pech dus voor de opdrachtgever.

Ons advies: maak duidelijke afspraken over deadlines

Een termijn is pas fataal als je hier duidelijke afspraken over maakt. Doe je dat niet, dan kan je dat als opdrachtgever duur komen te staan. Als ontwikkelaar hanteer je bij voorkeur geen fatale termijnen. Want, dan ben je daar aan gebonden. Hoe dan een middenweg hierin vinden?  Bij Agile kun je goede afspraken met elkaar maken.  Bijvoorbeeld dat als een sprint wordt afgekeurd en de daaropvolgende  herstelsprint ook, dat bij een laatste en derde ronde een afkeuring tot gevolg heeft dat de opdrachtgever de overeenkomst mag ontbinden. Denk er in ieder geval over na, vóórdat je afspraken met elkaar vastlegt.

Ben jij een IT-dienstverlener of afnemer en heb je advies of hulp nodig bij het maken van duidelijke afspraken? Bel of mail ons via info@it-jurist.nl of 050 534 45 74!

Voor de geïnteresseerden, de uitspraak van de rechtbank is vindbaar via https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:11291

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen