Wetsvoorstel versterking positie curator: de betekenis voor hosting- en cloudproviders
13 juli 2014

Begin dit jaar is het Wetsvoorstel “Versterking positie curator” gepubliceerd. Onderdeel is de introductie van een nieuw artikel 105b Faillissementswet. Het tweede lid van dat artikel luidt als volgt: Derden die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf, op welke wijze dan ook, de administratie van de gefailleerde geheel of gedeeltelijk onder zich hebben, stellen deze desgevraagd aan de curator ter beschikking, zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken.

Onder het begrip derden kunnen ook hostingproviders en SaaS/Cloud-dienstverleners vallen, die de administratie van een gefailleerde hosten. Zij moeten op het verzoek van de curator die administratie aan hem ter beschikking stellen. Hier mag een redelijke vergoeding worden gevraagd, maar die hoeft niet te worden voldaan als de boedel daar geen middelen voor heeft. En dat laatste komt meer dan eens voor, aangezien de vergoeding geen voorrangspositie heeft. Het over de schutting gooien van een DVD met daar op de data van de administratie is niet voldoende. De curator moet de administratie uit kunnen lezen.

Onder huidig recht heeft een curator vergelijkbare mogelijkheden, zo blijkt uit jurisprudentie. Een goed voorbeeld is de zaak Oilily/SaaS-plaza, waarin SaaS-plaza verplicht werd om het afgesloten informatiesysteem van het failliete Oilily weer online te zetten. De rechter verplichtte de curator wel om een redelijke vergoeding aan SaaS-plaza te voldoen. Een beslissing in die lijn is door de rechter ook genomen in de zaak Retera/Vict Informatici. Het wetsvoorstel gaat dus verder dan de huidige jurisprudentie: ook als de curator niet kan betalen, moet de administratie worden afgegeven.

Interessant is de vraag wat rechtens is als meerdere ketenpartijen (bijvoorbeeld een applicatiebouwer en een hostingprovider) moeten worden ingeschakeld voor het afleveren van de administratie. Kunnen zij in onderlinge contracten de verantwoordelijkheden naar een partij overdragen? Kan een hostingprovider zonder toestemming van de applicatiebouwer aan de curator toegang tot de software verstrekken? De praktijk zal een en ander snel uit wijzen. De IT-Jurist staat u graag bij.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen