Partners

De IT-Jurist B.V. heeft partnerships met verschillende organisaties. Door het partnership kunnen deze organisaties gebruik maken van de kennis en ervaring van het team van De IT-Jurist B.V. Daardoor kunnen de partners op hun beurt hun eigen klanten weer verder helpen. Wilt u partner worden met De IT-Jurist B.V., neemt u dan vooral contact met ons op. Een aantal van de partners, waarmee wij momenteel samenwerken zijn:

Software Borg Stichting

De IT-Jurist werkt op het gebied van software escrow en aanverwante continuïteitsdiensten samen met de Software Borg Stichting. Software Borg heeft de afgelopen 25 jaar expertise opgebouwd waardoor zij in de meer standaard situaties efficiënt een regeling voor haar klanten kan treffen, maar ook oplossingen kan bieden in uiteenlopende complexere situaties waar de continuïteit van het gebruik van software in gevaar is. Software Borg levert een juridisch en technisch sluitend product. In de samenwerking met Software Borg worden regelmatig producten ontwikkeld, die op een innovatieve manier aansluiten op de behoefte van de markt.

Software Borg Instituut

De IT-Jurist werkt samen met het Software Borg Instituut. Het Software Borg Instituut is een kennis en opleidingsinstituut. Regelmatig worden er gezamenlijk opleidingen verzorgd voor verschillende doelgroepen, waaronder IT-notarissen, softwareleveranciers, softwaregebruikers, datacenters, IT-adviseurs, etc. Door de multidisciplinaire benadering kan op het gebied van kennisoverdracht en opleiding een onderscheidend programma worden geboden.

IT-notarissen

De IT-notaris is de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) geaccrediteerde vakorganisatie van notarissen met een specialisatie op het vlak van IT en recht. De IT-notaris is gehouden aan de kwaliteitseisen van de KNB en het Bureau Financieel Toezicht.
De notaris is van cruciaal belang om in de rechtsstaat de noodzakelijke rechtszekerheid te kunnen bieden. Dit bij wet geregelde ambt bezit unieke kenmerken die uitstekend van pas komen in de informatiemaatschappij. De continuïteit van het protocol van de notaris is in de wet gewaarborgd, de akte heeft dwingende rechtskracht, de datum van ondertekening en de identiteit en hoedanigheid van partijen liggen vast. Een notaris is een onafhankelijke vertrouwenspersoon met zorgplicht die te allen tijde de belangen van alle betrokken partijen dient te behartigen. De belangen van zowel de licentiegever als de licentienemer, zijn daarom bij hem in goede handen.