Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring De IT-Jurist B.V.

De IT-Jurist verwerkt op verschillende manieren en voor verschillende doeleinden bepaalde persoonsgegevens van u. Via deze privacyverklaring informeren wij u over de betreffende verwerkingen en de manier waarop we deze uitvoeren.

Het is voor ons vanzelfsprekend dat wij vertrouwelijk met de gegevens omgaan die wij van u verwerken. Mocht u ondanks de informatie in deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Verwerking via de website www.it-jurist.nl

Bezoek website:

Bij uw bezoek aan onze website maakt u een aantal gegevens aan ons bekend. Het gaat dan in ieder geval om uw IP-adres, browsergegevens en het tijdstip en duur van uw websitebezoek. De IT-Jurist gebruikt deze gegevens om het bezoekgedrag met betrekking tot de website te analyseren, de werking van de website te verbeteren en de inhoud voor bezoekers te optimaliseren. Wij verwerken deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de klantrelatie en het nakomen van wettelijke plichten.

Contactformulier:

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier gebruiken wij de gegevens die u meestuurt via het contactformulier alleen met als doel (en op uw verzoek) contact met u op te nemen, uw vraag te beantwoorden en u informatie over onze dienstverlening en/of een aanbod tot dienstverlening te sturen. Verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van uitvoering van de overeenkomst (voorbereiding daarop). Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de klantrelatie en het nakomen van wettelijke plichten.

Solliciteren via de website:

Solliciteert u via de website dan verwerken we de door u verstuurde gegevens voor de behandeling en beantwoording van de sollicitatie. De door u verzonden gegevens behandelen we vertrouwelijk en bewaren we gedurende de sollicitatieprocedure en tot 4 weken daarna. Onderdeel de sollicitatieprocedure is een (online) screening. De gegevensverwerking hierbij vindt plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang. 

Cookies www.it-jurist.nl 

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein databestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Bij uw eerste bezoek aan www.it-jurist.nl krijgt u een melding in beeld over onze cookies. Door uw voorkeuren aan te geven via die melding kunt u aangeven welke cookies bij uw bezoek gebruikt kunnen worden. Deze voorkeuren kunt u te allen tijde wijzigen. Dit geldt niet voor de noodzakelijke cookies, die worden altijd gebruikt omdat ze noodzakelijk zijn voor uw bezoek aan de website. 

Op dit moment gebruiken we de volgende cookies:

CookieFunctie en doelBewaartermijn gegevens_gaRegistreert bezoekers met een unieke code om het gebruik van de website bij te houden.2 jaar
_hjidHotjar-cookie die wordt ingesteld wanneer de bezoeker voor het eerst op een pagina belandt met het Hotjar-script. Het wordt gebruikt om de Hotjar-gebruikers-ID te behouden, uniek voor die site in de browser. Dit zorgt ervoor dat gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan hetzelfde gebruikers-ID.365 dagen

De Google _ga cookie hebben we zo privacy vriendelijk mogelijk ingesteld. De verwerking van de gegevens via deze cookie baseren we op ons gerechtvaardigd belang om websitestatistieken te genereren.

De Hotjar-cookie _hjid gebruiken we ook om statistieken op te bouwen en de verwerking is tevens gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om dat te mogen doen. 

Verwerking in het kader van onze dienstverlening

Voorafgaand en tijdens de dienstverleningsovereenkomst tussen u en De IT-Jurist worden verschillende soorten persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de uitvoering van die overeenkomst. Daarnaast verwerken we die persoonsgegevens voor marketing, administratie en het onderhouden van de klantrelatie. Hierbij worden namen, bedrijfsnamen, e-mailadressen, telefoonnummers, fiscale/financiële gegevens en voor de communicatie relevante gegevens zoals titels en functies verwerkt. Wij bewaren uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor de klantrelatie en het nakomen van wettelijke plichten.

Delen met derden:

De IT-Jurist deelt bepaalde persoonsgegevens met derden. Dit gebeurt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben, omdat wij daartoe wettelijk verplicht zijn, omdat daar een gerechtvaardigd belang voor hebben of we daar uw toestemming voor hebben gevraagd. 

Uw rechten:

U kunt te allen tijde opvragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en hoe wij dat doen (het inzagerecht). Daarnaast heeft u het recht om onjuiste gegevens door ons te laten herstellen (het recht op rectificatie) en kunt u een verzoek om verwijdering van de gegevens bij ons indienen (het recht op gegevenswissing). U kunt zich ook verzetten tegen het versturen van informatie en nieuwsbrieven aan u.

Klachten:

Mocht u klachten hebben over onze verwerking van persoonsgegevens dan vragen we die met ons te delen. Daarnaast kunt u deze klachten ook melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Voor meer informatie, zie https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Onze contactgegevens:

De IT-Jurist B.V. (KvK-nummer 61138495, gevestigd te Felland Noord 10, 9753 TB Haren) is voor vragen, opmerkingen, klachten en verzoeken te bereiken via info@it-jurist.nl en 050-5344574.

Wijzig cookie instellingen