Werkwijze

De IT-Jurist is een adviesorganisatie gespecialiseerd in het verlenen van IT-juridische ondersteuning aan organisaties die IT aanbieden en organisaties die IT afnemen. De IT-juridische expertise staat ter beschikking als ware het een eigen virtuele IT-juridische afdeling. Hierbij staat laagdrempelige consultatie centraal en streven wij een snelle service na die betaalbaar, ad hoc inzetbaar en integreerbaar is binnen de organisatie. Deze oplossing werkt kostenbesparend, is effectief en efficiënt. Uniek aan De IT-Jurist is bovendien, dat IT-deskundigen deel uit maken van het team van consultants.

Werkwijze

Wij werken op basis van een inschatting van de te besteden uren en een doorlooptijd voor de aanlevering. De hoogte van de tarieven zijn afhankelijk van de omvang van de opdracht. Dit betekent dat je zoveel als mogelijk vooraf duidelijkheid hebt over de mogelijkheden en de kosten die hiermee gemoeid zijn.

Strippenkaart

Wij bieden de mogelijkheid om een strippenkaart te nemen voor de dienstverlening van De IT-Jurist. Hiermee ben je verzekerd van IT-juridische ondersteuning met een korting op ons uurtarief. Bij het strippenkaart-model geldt dat er een minimum aantal uren vooraf kunnen worden ingekocht, waarop een korting wordt gegeven op ons standaard uurtarief. De gegeven korting is afhankelijk van het aantal ingekochte uren. De ingekochte uren zijn twee jaar geldig na aanschaf onder voorwaarde dat de strippenkaart geheel vooruit wordt betaald. De gemaakte uren worden steeds gerapporteerd middels een urenregistratie-bestand. De IT-juridische ondersteuning omvat:

  • Beoordelen en/of opstellen van IT-contracten;
  • Beantwoorden van vragen van medewerkers van opdrachtgever (en haar klanten) op IT-juridisch gebied, zoals Intellectueel Eigendom, privacy, data, etc.;
  • Ondersteuning bij contractonderhandelingen met klanten en/of toeleveranciers;
  • Indien nodig het aanpassen van overeenkomsten n.a.v. onderhandeling en het geven van uitleg;
  • Sparren op IT-juridisch gebied.