Checklist informatieplichten voor webwinkels
20 augustus 2015

De grote groei van het internet heeft tot gevolg gehad, dat veel bedrijven tegenwoordig een webwinkel (webshop) hebben, dan wel geheel een webwinkel zijn. Wat niet iedere webwinkelier/webshophouder weet is dat een website inhoudelijk aan een aantal juridische minimumeisen moet voldoen. U vindt een aantal verplichtingen bijvoorbeeld terug in de volgende wetsbepalingen:

Artikel 3:15d, lid 1, BW (Informatieverplichtingen in dienst van informatiemaatschappij)

Artikel 6:193e onder b, BW (Verplichting identiteit en adres te vermelden bij een uitnodiging tot aankoop)

Artikel 6:227b, lid 1, BW (Informatieverplichtingen elektronisch contracteren)

Hieronder wordt een checklist gegeven voor webwinkeliers van wettelijke informatieplichten.

Informatie over uw webwinkel

U dient uw eigen bedrijfsgegevens makkelijk vindbaar op uw website aan te geven, dus op een duidelijke zichtbare plek.

 • Naam van uw bedrijf en ondernemingsvorm, zoals bekend bij de Kamer van Koophandel;
 • Inschrijfnummer Kamer van Koophandel;
 • Het adres waar u werkt (niet alleen een postbusnummer noemen);
 • Uw contactgegevens (minimaal een e-mailadres naast een telefoonnummer);
 • Btw-nummer;
 • Voor zover een activiteit aan een vergunningenstelsel is onderworpen, de gegevens van het toezichthoudende orgaan noemen;
 • Voor zover er sprake is van een gereglementeerde beroepsuitoefening, de gegevens van de beroepsvereniging, een verwijzing naar de van toepassing zijnde beroepsregels en de beroepstitel en de lidstaat van de Europese Unie of andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waar die is toegekend.

Informatie over uw aanbod

U dient duidelijke informatie aan te geven met betrekking tot uw aanbod. Deze informatie moet duidelijk en zichtbaar zijn, voordat een klant een bestelproces start.

 • De voornaamste kenmerken van het product of de dienst, zoals, indien van toepassing:
  • afmeting;
  • duur van de overeenkomst;
  • technische gegevens;
 • risico’s van het gebruik van het product.
 • De totaalprijs van het product of de dienst inclusief BTW, verzendkosten en overige kosten.

Informatie over levering en betaling

U dient duidelijk te hebben aangegeven, voordat een klant een bestelproces start, wat de voorwaarden zijn inzake levering en betaling.

 • De levertermijn, indien u geen levertermijn aangeeft, dan geldt de levertermijn van 30 dagen;
 • Indien van toepassing, beperkingen voor levering (bijvoorbeeld u levert niet aan het buitenland);
 • Manier van levering;
 • Betalingsmogelijkheden, indien u kosten in rekening brengt voor een bepaalde manier van betalen (iDeal, PayPal, creditcard), dan mag u daarvoor niet meer in rekening brengen, dan wat u er zelf voor betaalt;
 • Indien van toepassing, informatie over waarborgsom of financiële garanties (bijvoorbeeld bij verhuur van producten);
 • Belangrijk: bij de verkoop van producten is het niet geoorloofd om van consumenten een volledige vooruitbetaling te eisen. U mag maximaal 50% van het bedrag als aanbetaling vragen, als vooruitbetaling uw enige optie is en uw klant consument is. Het overige bedrag kunt u bijvoorbeeld onder rembours bij levering vragen.

Informatie over uw bestelproces

Het bestelproces moet duidelijk zijn voor de klant en hij moet invoerfouten kunnen herstellen, zodat hij of zij kan voorkomen dat er verkeerde bestellingen worden geplaatst.

 • Informatie over de werking van het bestelproces en over de totstandkoming van de overeenkomst;
 • Een totaaloverzicht van de door klant ingevoerde gegevens met totaalprijs, voordat de bestelling feitelijk plaatsvindt;
 • Mogelijkheid van herstellen van invoerfouten van zowel bestelling als klantgegevens (bijvoorbeeld foutief adres ingevoerd);
 • Een bestelknop, waarmee duidelijk wordt aangegeven, dat er een betalingsverplichting wordt aangegaan;
 • Zorg ervoor dat uw algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Het is tevens nodig om deze ter hand te stellen door ze als pdf downloadbaar te maken;
 • U dient aan te geven wat u doet met de persoonsgegevens van de klant (mogelijk middels een privacystatement);
 • U dient aan te geven in welke taal de overeenkomst tot stand komt.

Informatie over bedenktijd, retourneren en annuleren (herroepingsrecht)

U dient aan te geven welke voorwaarden gelden op het gebied van bedenktijd, retourneren en annuleren.

 • Op uw website moet informatie staan over de bedenktijd, retourneren en annuleren;
 • De bedenktijd is 14 dagen: hierbij geldt dat de termijn begint te lopen op het moment dat de klant te kennen heeft gegeven, dat hij of zij gebruik wil maken van de bedenktijd;
 • Indien de klant het product heeft geretourneerd, dient u binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag inclusief verzendkosten terug te betalen. Indien de klant het product nog niet heeft geretourneerd, mag u wachten tot dat het moment dat u het product heeft, dan wel tot het moment dat de klant aantoont dat hij heeft terug gestuurd;
 • U dient op uw website middels een modelformulier aan te geven voor het gebruik maken van de bedenktijd;
 • Eventuele kosten van het terugsturen (ook aangeven, indien het niet per gewone post geretourneerd kan worden);
 • U dient aan te geven, dat u terugbetaalt met hetzelfde betaalmiddel als de klant heeft gebruikt, tenzij de klant een andere betaalmethode accepteert, u mag dan geen extra kosten in rekening brengen;
 • U dient aan te geven, dat de klant slechts aansprakelijk is voor waardevermindering van het product, indien de klant het product op een andere manier heeft gebruikt, dan nodig was voor de beoordeling van de aard, de kenmerken en de werking van het product;
 • Indien er sprake is van een dienst en dienst is reeds gestart voordat de bedenktermijn voorbij is, dan dient u aan te geven welke kosten de klant moet vergoeden. Dit moeten redelijke kosten zijn. Indien u dit niet heeft aangegeven, hoeft de klant deze niet te betalen.

Dit zijn de belangrijkste informatieplichten voor webwinkels/webshops. Er zijn nog meer informatieplichten, die afhankelijk van uw product of dienst van toepassing kunnen zijn. Wilt u zeker weten of uw webwinkel voldoet aan alle wettelijke verplichtingen, neem dan contact met ons op, wij beoordelen dat graag voor u.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen