Domeinnamen en privacy
3 februari 2015

Indien u een domeinnaam wilt registreren in Nederland, kunt u dit regelen via een zogenaamde registrar. Er zijn een aantal gegevens van u nodig bij de registratie van een domeinnaam. Hoe wordt nu omgegaan met deze gegevens in het kader van uw privacy?

Bij het registreren van een .nl domeinnaam wordt uw eigen naam of de naam van uw organisatie en een e-mailadres waarop u of uw administratieve contactpersoon te bereiken is in de zogenaamde Whois weergegeven. Deze Whois is in Nederland te bereiken via de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (www.sidn.nl). Bij andere dan .nl domeinnamen worden in sommige gevallen meer persoonlijke gegevens weergegeven. De naam van de domeinnaamhouder en het e-mailadres zijn nodig, zodat u bereikbaar bent voor bijvoorbeeld technische problemen met betrekking tot uw domeinnaam. Weergave van deze gegevens kan tevens wenselijk zijn ten behoeve van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten en ter voorkoming van bestrijding van illegale en schadelijke inhoud op het internet.

U kunt niet meer dan 15 keer per dag gegevens uit deze Whois opvragen. Deze restrictie is bedoeld om de privacy van domeinnaamhouders te beschermen. U kunt ook niet in de Whois per domeinnaamhouder vinden welke domeinnamen deze heeft geregistreerd. U kunt alleen zoeken op wie een domeinnaamhouder is van een .nl domeinnaam.

Indien u absoluut niet wilt dat uw naam en e-mailadres worden getoond, kunt u bezwaar maken. In bepaalde situaties is namelijk een uitzondering mogelijk via een opt-out verzoek. Het kan gaan om situaties waar anonimiteit een vereiste is en de anonimiteit niet op een andere manier kan worden gewaarborgd dan door het niet weergeven van deze gegevens. Het opt-out verzoek moet worden ingediend bij de registrar. De registrar zal dit verzoek dan neerleggen bij de SIDN.

Het opt-outverzoek moet een schriftelijke motivering bevatting, waaruit blijkt:

  • wat de grond van het verzoek is;
  • wat de onderbouwing van de grond van het verzoek is
  • dat de concrete omstandigheden vermeld zijn waarom toekenning een absolute vereiste is en dit niet op een andere wijze kan worden gerealiseerd;
  • indien van toepassing, de overige voorzorgsmaatregelen die zijn getroffen.

Indien een opt-outverzoek wordt toegewezen, worden uw gegevens niet meer weergegeven, maar slechts alleen de gegevens van uw registrar.

De SIDN heeft nog een aantal andere gegevens van u, die niet zichtbaar zijn in de Whois, bijvoorbeeld uw naw-gegevens en telefoongegevens. Deze gegevens kunnen in bijzondere gevallen worden verstrekt aan opsporings- en handhavingsautoriteiten, advocaten en gerechtsdeurwaarders.

Bent u domeinnaamhouder en wilt u meer weten over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen