Het crediteurenakkoord in de IT-branche
2 december 2015

Indien u softwareleverancier bent en u verkeert in financiële problemen, dan kunt u een zogenaamd crediteurenakkoord proberen te sluiten met uw crediteuren. U doet uw crediteuren bijvoorbeeld een aanbod, dat zij genoegen nemen met 20% van de oorspronkelijke vordering tegen finale kwijting, waarbij u aangeeft dat een faillissement zeer realistisch is, wanneer zij niet akkoord gaan met uw voorstel. In dat geval ontvangen zij doorgaans niets en zijn ze een leverancier kwijt.

Buitengerechtelijk akkoord

Bovengenoemd voorbeeld is een zogenaamd buitengerechtelijk akkoord. De inhoud van een dergelijk akkoord is vormvrij, dus de softwareleverancier kan allerlei akkoorden verzinnen, een bepaald percentage van de vorderingen, maar ook bijvoorbeeld aanbieding van aandelen, of het alsnog sluiten van een degelijke escrowregeling bij een IT-notaris, mocht die er nog niet zijn. Uiteraard moet hier rekening worden gehouden met het verbod van paulianeus handelen. Indien de schuldeisers bijvoorbeeld ook de afnemers zijn van de softwareleverancier, zullen zij vooral in dit geval behoefte hebben aan rechtszekerheid met betrekking tot de continuïteit van hun informatiesystemen.

Een schuldeiser kan niet worden gedwongen om akkoord te gaan met het voorstel van de softwareleverancier. Wel bepaalt de rechter in sommige gevallen, dat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van misbruik van bevoegdheid of handelen in strijd met de redelijkheid en billijkheid, wanneer de schuldeiser een bepaald aanbod weigert.

Gerechtelijk akkoord

Daarnaast bestaat nog het zogenaamde gerechtelijk akkoord. Een natuurlijk persoon of rechtspersoon kan, wanneer er sprake is van een wettelijke schuldsanering (WSNP), surseance van betaling of faillissement, éénmalig een akkoord aanbieden aan de schuldeisers. De inhoud van dit akkoord is ook vormvrij. Het verschil met het buitengerechtelijk akkoord is, dat er in dit geval een verificatievergadering moet worden gehouden met alle concurrente schuldeisers, die over het akkoord stemmen. Een rechter-commissaris stelt vast of alle vorderingen erkend worden en zal beoordelen of er een meerderheid tot stand komt voor het akkoord. Het akkoord wordt vervolgens formeel bekrachtigd door de rechtbank. Na bekrachtiging geldt het akkoord ook voor schuldeisers, die tegen hebben gestemd.

De IT-Jurist kan zowel softwareleveranciers als softwaregebruikers helpen met het opstellen of beoordelen van dergelijke preventieve maatregelen. Wilt u meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met één van onze specialisten.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen