Hoe taxeer je software?
25 juni 2015

De handel is software is een handel in rechten. Dit betekent ook, dat men steeds vaker stil staat bij de waarde van een softwareprogramma. Dit kan bijvoorbeeld spelen, wanneer het intellectueel eigendom van software wordt overgedragen aan een andere rechtspersoon of wanneer software door een faillissement in een boedel terecht is gekomen en de curator wil de software verkopen aan een derde partij. Hoe bepaal je nu de waarde van software?

Wat is taxatie van software?

Taxatie van software is een uitdrukking van die software in een financiële waarde, in één bedrag, gerelateerd aan het doel waarvoor de taxatie is uitgevoerd. Daarbij geldt dat alle relevante aspecten die de waarde (kunnen) beïnvloeden tegelijkertijd tot uitdrukking zijn gebracht in dit bedrag. Naast waardebepaling kan een taxatie tevens relevante informatie geven ten behoeve van:

  • Inventarisatie van aanwezige informatie/documentatie;
  • Onderzoek naar gerechtigdheid tot de intellectuele eigendomsrechten (titelonderzoek);
  • Inventarisatie van technische en organisatorische omstandigheden waarbinnen de software functioneert.

Verschillende methoden van taxatie

Er zijn verschillende methoden om de waarde te bepalen van software, hieronder een tweetal:

  • Kostprijs: hierbij wordt gekeken of de ontwikkeling van de software bijvoorbeeld is uitbesteed, dan is de kostprijs relatief makkelijk te herleiden. Indien de software gewoon intern is ontwikkeld, wordt er onderzoek gedaan, naar de gedane uitgaven, de directe en indirecte kosten, die gedaan zijn om de software te ontwikkelen.
  • Vervangingswaarde: hierbij wordt gekeken naar de kosten, die gemaakt moeten worden om de software te vervangen. Daarbij wordt rekening gehouden met de kostprijs van gelijkwaardige producten in de markt op het moment van de taxatie.

Een taxatie begint altijd met een inventarisatie door een onafhankelijke deskundige partij, die met alle betrokkenen een gesprek aangaat om een gezamenlijke doelstelling te bepalen. Er moet een consensus zijn ten aanzien van de waarderingsmethode. Na een vooronderzoek wordt er een gedetailleerd taxatieplan opgesteld, waarin alle uitgangspunten worden uitgewerkt. Bij de taxatie wordt de software geïdentificeerd, geverifieerd en uiteindelijk nader onderzocht om tot de daadwerkelijke waardebepaling te komen. Dit leidt ten slotte tot een taxatierapport. Dit rapport geeft niet alleen de waardebepaling en hoe deze waarde tot stand is gekomen, maar geeft ook een duidelijk beeld over de omstandigheden van de software en welke factoren van invloed zijn op de waarde.

Bij waarderingen gedaan door De IT-Jurist wordt gewerkt conform het NVBI-protocol ‘Taxeren van Software’. Aan de waardering werkt een multidisciplinair team van technisch inspecteurs, juristen en economen. Met grote regelmaat krijgen wij vragen van softwareleveranciers of accountants, die ten behoeve van een cliënt, een waarde moeten bepalen van een softwareprogramma. Wil je meer weten over dit onderwerp lees dan onze blog Waarom en hoe software waarderen? of neem vrijblijvend contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen