Overdracht van auteursrechten binnen je bedrijf
9 januari 2024

Bij de overdracht van auteursrechten op software wordt meestal gedacht aan een overdracht tussen twee verschillende partijen, zoals een softwareontwikkelaar en zijn klant. Maar auteursrechten worden ook vaak overgedragen binnen een onderneming: bij het opzetten van een nieuwe BV of bij de overdracht van IE-rechten aan een andere entiteit binnen de eigen ondernemingsstructuur (bijvoorbeeld een IE-holding). Ongeacht of een externe of interne overdracht plaatsvindt, moet goed nagedacht worden over of wel wordt voldaan aan de wettelijke vereisten voor overdracht van rechten.

Waarom een interne overdracht van auteursrechten

Net als veel andere kleine startups beginnen softwareontwikkelaars vaak als eenmanszaak. Dit is een ondernemingsvorm die vrij eenvoudig en goedkoop te starten is, terwijl je wel gebruik kan maken van belastingvoordelen. In de ontwikkelfase is het grote nadeel van de eenmanszaak – de privéaansprakelijkheid – nog niet erg van belang, omdat je nog weinig exploitatierisico’s hebt. Wanneer je de software op de markt wilt gaan brengen, kan het verstandig zijn om een BV op te richten. Naast de fiscale en notariële zaken die daarbij komen kijken, moeten jouw intellectuele eigendomsrechten ook van de eenmanszaak worden overgedragen aan de BV. Dit blijkt nogal eens fout te gaan.

Eisen voor auteursrechtoverdracht

Voor een geldige overdracht van auteursrecht is het van groot belang dat daarvoor een geschikte akte gebruikt wordt. Dit hoeft niet per se een notariële akte te zijn: het moet via een schriftelijke overeenkomst plaatsvinden. Verder moet in deze schriftelijke overeenkomst expliciet worden vermeld dat er auteursrechten worden overgedragen en wat precies het onderwerp is van de auteursrechtoverdracht. Dit wordt ook wel het bepaalbaarheidsvereiste genoemd en dit vormt regelmatig de valkuil bij (interne) auteursrechtoverdrachten. Wil je de gehele software overdragen of slechts bepaalde modules en hoe zit het met toekomstige versies en de achterliggende documentatie?

Voor de overdracht van andere IE-rechten of domeinnamen gelden soms aanvullende vereisten. Als je bijvoorbeeld een octrooi- of merkenrecht wilt overdragen, is hiervoor vaak de inschrijving van de overdracht nodig in het desbetreffende register en bij een domeinnaamoverdracht moeten er een aantal praktische zaken geregeld worden. Lees hierover in onze blog ‘Hoe kun je een domeinnaam overdragen’. Let er dus ook goed op of je naast de auteursrechten ook andere IE-rechten wilt overdragen binnen de interne ondernemingsstructuur.

IE_De_IT-Jurist

Advies of hulp nodig?

Ben jij een softwareontwikkelaar die bezig is met het opzetten van een BV? Of ga jij binnenkort in zee met een softwareontwikkelaar en heb je vragen over de IE-overdracht naar jullie nieuwe gezamenlijk onderneming? Dan hebben wij goed nieuws voor jou! Onze experts staan klaar om je te helpen bij het verzekeren van een juiste overdracht van het intellectuele eigendom. Met ons aan je zijde ben je er zeker van dat de intellectuele eigendomsrechten op digitale of technische creaties en software juridisch correct worden overgedragen. Laat je innovaties en onderneming niet aan het toeval over – bescherm ze vandaag nog met onze professionele begeleiding.

Heb jij vragen over het overdragen van IE-rechten? Je kunt vrijblijvend contact met ons opnemen.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen