Een casus over de publicatieplicht op veilingwebsites
9 mei 2017

In deze zaak ging het om een partij (hierna: de eisende partij), die de websites www.veilingnotaris.nl en www.veilingbiljet.nl exploiteert en de daar bijhorende handelsnamen voert. De website wordt gebruikt voor het aankondigen van executieveilingen van woningen en bedrijfspanden.

De feitelijke vastgoedveilingen worden georganiseerd in de regio. In deze casus zijn de wederpartijen, twee stichtingen in regio Twente/Achterhoek en regio Gelderland. Via deze stichtingen kunnen notarissen veilingen aankondigen en uitvoeren. De verkopen op deze veilingen werden tot een bepaalde datum (31 december 2016) standaard en verplicht gepubliceerd op de hierboven genoemde websites.

Eind 2016 hebben de wederpartijen richting de notarissen via een brief bekend gemaakt, dat zij vanaf 1 januari 2017 kiezen voor een andere huisstijl en daarmee aansluiten op een landelijk model voor het publiceren onder één naam: www.openbareverkoop.nl. Zij geven in de brief aan, dat de verplichte keuzemogelijkheid voor de websites www.veilingnotaris.nl en www.veilingbiljet.nl komt te vervallen. De eisende partij wil rectificatie van die brieven. Zij meent dat de mededeling dat de huidige publicatieplicht op www.veilingnotaris.nl en www.veilingbiljet.nl is komen te vervallen misleidend is. Ook vindt zij de mededeling, dat er vanuit de overheid oproep is gedaan om te streven naar één landelijke website onjuist is. Daarnaast vindt de eisende partij dat de wederpartijen in strijd handelen met het bepaalde in artikel 516 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Daar in staat het volgende:

  1. Geen verkoop zal kunnen plaatsvinden dan na verloop van dertig dagen, nadat zij door aankondiging op een of meer algemeen toegankelijke websites zal zijn bekend gemaakt.
  2. In de bekendmakingen wordt vermeld dat het een executoriale verkoop betreft.

Zij vindt dat hier sprake van is, omdat de website www.openbareverkoop.nl nog geen landelijke bekendheid geniet.

Oordeel voorzieningenrechter

De voorzieningenrechter oordeelt dat het aan de wederpartijen is om te bepalen welke verplichting zijn opleggen aan hun eigen klanten, de notarissen. Het staat de notarissen vrij om via een andere weg te publiceren, als zij geen gebruik maken van de diensten van de wederpartijen. Daarom vindt de rechter die mededeling in de brief niet misleidend of onjuist.

De rechter oordeelt tevens op grond van een brief vanuit de overheid, dat duidelijk is dat ook de mededeling, dat er vanuit de overheid oproep is gedaan om te streven naar één website niet misleidend of onjuist is.

De rechter stelt ten opzichte van het hierboven genoemde artikel 516 Rv, dat het niet vaststaat dat de website landelijke bekendheid mist en dat publicatie op alleen deze website in strijd is met de wet. De rechter stelt dat de mededelingen in de brieven van de wederpartijen ook op dit punt niet zonder meer onrechtmatig zijn. Voorts vindt de rechter het van belang dat de wederpartijen geen financieel belang hebben bij het gebruik van www.openbareverkoop.nl, zodat er ook geen sprake kan zijn van onrechtmatige concurrentie.

Wilt u weten of u website voldoet aan wettelijke bepalingen, neemt u dan contact op met ons.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen