Juridische aspecten van bitcoin
22 juni 2017

Er wordt de laatste tijd veel aandacht besteed in de pers aan de bitcoin en andere cryptovaluta. De waarde van deze digitale valuta stijgen de laatste tijd behoorlijk. Ten tijde van het schrijven van onderhavig blogje is de waarde van één bitcoin meer dan € 2.300. Steeds vaker komen bij ons ook vragen binnen over juridische aspecten van cryptovaluta.

Bitcoin wettig betaalmiddel?

Op 1 april 2017 is de bitcoin in Japan wettig betaalmiddel geworden. In 2013 heeft minister Dijsselbloem aangegeven, dat hij in Nederland nog geen reden zag voor een aanpassing van de financiële toezichtwetgeving. Hij heeft de volgende toelichting gegeven:

“Bijstelling van de formele wettelijke definitie van elektronisch geld acht ik vooralsnog niet wenselijk vanwege de beperkte omvang, de relatief lage acceptatiegraad en de beperkte relatie van de Bitcoin tot de reële economie. Daarnaast is de consument, zoals hierboven ook benadrukt, die de Bitcoin gebruikt in beginsel zelf verantwoordelijk. De toezichthouders en het Ministerie van Financiën houden desalniettemin de verdere ontwikkeling van virtuele valuta nauwlettend in de gaten.”

Overheden kunnen echter ook de andere kant op besluiten en het gebruik van cryptovaluta reguleren of zelfs verbieden. In het Amerikaanse congres is al meerdere keren met zorg besproken dat de mogelijkheden die cryptovaluta bieden voor afscherming van de identiteit van de bij een transactie betrokken partijen, illegale activiteiten faciliteren. Er wordt in Amerika onderzocht of er wetten moeten komen die het gebruik van digitale valuta voor financiering van terrorisme en voor witwassen aan banden leggen. Hoewel je je kunt afvragen of de sterke associatie met criminaliteit terecht is, kunnen reguleringsmaatregelen als deze gevolgen hebben voor de waarde en het gebruik van cryptogeld.

Bitcoin en belasting

Als je hebt geïnvesteerd in bitcoin of andere cryptovaluta, zal je dat elk jaar bij de Belastingdienst op 1 januari moeten aangeven. De Belastingdienst geeft aan dat bitcoins onder “overige bezittingen” vallen:

“Bitcoins en andere virtuele betaalmiddelen
Virtuele betaalmiddelen, zoals bitcoins, staan op uw computer opgeslagen. U kunt deze alleen gebruiken als betaalmiddel op internet. U geeft van deze middelen de waarde in het economisch verkeer aan op 1 januari van het jaar van aangifte.”

Overige bezittingen moeten worden opgegeven in box 3, waarbij een vast bedrag is vrijgesteld van belasting (€ 25.000 in 2017). Je moet opgeven wat de omvang van je overige bezittingen is/was op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. Het is daarom verstandig om op die datum de koers van de valuta die je bezit vast te leggen.

Bitcoin en nalatenschap

Als je als bezitter van cryptogeld overlijdt en je wilt dat je nabestaanden toegang krijgen tot je wallets, dan kun je hiervoor een procedure inrichten in je testament. Een gespecialiseerde IT-notaris kan je hierbij ondersteunen.

Bitcoin en schaalgrootte

Wat deze zomer nog relevant is met betrekking tot de bitcoin is de discussie met betrekking tot de problemen rond de schaalgrootte (scaling); de bedoeling is om de capaciteit van het bitcoin-netwerk te vergroten om traagheid te voorkomen. Nu er onenigheid is over hoe de scaling-problemen moeten worden opgelost, dreigt een splitsing voor de bitcoin, een zogenaamde fork, zoals we die ook bij Ethereum hebben gezien. De verwachting is dat op 1 augustus 2017 zal hier meer duidelijkheid over komen, wat uiteindelijk invloed zal hebben op de koersen van alle cryptovaluta. Als je bitcoins hebt is het verstandig om een goede back-up te maken en de sleutels in eigen beheer te houden.

Heeft u juridische vragen over bitcoin of andere cryptovaluta, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen