Wat is er aan de hand in de Blockchain-wereld?
28 juni 2016

Er is veel te doen op dit moment op het gebied van de Blockchain-technologie, na het DAO incident van vrijdag 17 juni 2016. Na ons bezoek aan de Dutch Blockchain Conference in Amstelveen en het Blockchain-congres van de Rijksuniversiteit Groningen, volgt hier een korte update met betrekking tot de wereld van Blockchain.

Blockchain

Om uit te leggen wat er gebeurd is bij het DAO incident, is het eerst goed om nogmaals uit te leggen hoe de Blockchain werkt. Volgens Wikipedia is Blockchain een gedistribueerde database, die een groeiende lijst bijhoudt van data-items die gehard zijn tegen manipulatie en vervalsing. Er is geen externe instantie nodig die de betrouwbaarheid van de transacties garandeert, omdat het register geëncrypteerd is en zich bevindt op een globaal computernetwerk waar het constant wordt bijgewerkt. Door de combinatie van een gedecentraliseerde architectuur met encryptie en verificatie, coördineert de Blockchain de instemming van alle partijen. In de praktijk wordt de Blockchain gebruikt voor een aantal functies, zoals identificatie, timestamping en value transfer. Het is bijvoorbeeld mogelijk om via de Blockchain Bitcoins (cryptovaluta) te verzenden en te ontvangen.

Ethereum

Net zoals bij Bitcoin is Ethereum gebaseerd op de Blockchain, de Ether is hierbij de valuta. Een verschil is dat Ethereum het mogelijk maakt om geprogrammeerde contracten te maken, die via de Blockchain kunnen worden uitgevoerd: “Smart Contracts”.

Het DAO incident

Wat is er nu precies gebeurd bij “The DAO”? DAO noemt zichzelf: “the first Decentralized Autonomous Organization on the Ethereum blockchain”. Het idee achter deze organisatie is om een soort investeringsfonds te zijn voor Ethereum-projecten, welk fonds op zichzelf weer gebruik maakt van het Ethereum-netwerk. Er bleek echter een “bug” in de programmacode van één van de “Smart Contracts” te zitten, waardoor het mogelijk werd door een “hacker” om Ether weg te sluizen naar zijn eigen “Child DAO”. Omgerekend gaat het om miljoenen euro’s. Er is dus geen sprake van een hack, maar er is gebruik gemaakt van een ongelukkige codering van een van de slimme contracten.

En nu?

Tijdens de Dutch Blockchain Conference, zijn door Ethereum co-founder Gavin Woods verschillende opties besproken:

  • Niets doen: dan is iedereen zijn geld kwijt;
  • Soft fork: het geld van de aanvaller wordt bevroren;
  • Hard fork: hiermee worden alle recente betalingen tenietgedaan.

Nu er geen centrale organisatie is, is het aan de community om hun voorkeur door te geven. Vooralsnog lijkt het er op dat de community kiest voor de soft fork. Een fork zou je overigens juridisch kunnen kwalificeren als het niet nakomen van het contract en het ingebreke zijn van de community, terwijl het contract door de aanvaller gewoon nageleefd wordt. Aan de andere kant zou je kunnen beargumenteren, dat de mogelijke consequenties van deze codering nooit de bedoeling van de contractspartijen was. Deze bedoelingen van partijen worden op grond van het Haviltex-arrest in Nederland altijd betrokken bij de uitleg van een contractsbepaling. Als bedoeling en bepaling met elkaar strijdig zijn, kan het zijn dat de bepaling (gedeeltelijk) buiten toepassing moet worden gelaten.

Geconcludeerd kan worden dat het dus niet gaat om de kwetsbaarheid van de Ethereum / Blockchain-technologie, maar om het schrijven van deugdelijke slimme contracten. Het is van belang om de ontwikkelaars van dergelijke programma’s goed te laten samenwerken met juristen, om ongelukkige coderingen te voorkomen. Voor juristen blijven de ontwikkelingen rondom Blockchain-technologie interessant om te volgen. Heeft u vragen over de juridische aspecten van deze technologie, neemt u dan gerust contact met ons op.

Tags

Neem contact op

Meer informatie of een afspraak maken? Bel 050-5344574 of laat hier een bericht achter via ons contactformulier.

Ook interessant om te lezen